ERAMU – MÄEKÜNKA TEE 1, VIIMSI, HARJUMAA

aadress Mäekünka tee 1, Viimsi
objekt uusehitis
projekt 2010.a
valminud 2012.a
netopind 244m²
rsz_img_8303-3494879857-oTUNNUS