HOTEL IN HIIUMAA

address Väike-Laheääre, Hiiesaare küla, Pühalepa vald, Hiiumaa
object new building
project 2007
total area 180m²
HOTEL IN HIIUMAA|KÜLALISTEMAJA - VÄIKE-LAHEÄÄRE, HIIESAARE KÜLA, PÜHALEPA VALD, HIIUMAA| ГОСТЕВОЙ ДОМ - ВЯЙКЕ-ЛАХЕЯЯРЕ, ДЕРЕВНЯ ХИИЕСААРЕ, ВОЛОСТЬ ПЮХАЛЕПА, ХИИЮМАА