РЕКОНСТРУКЦИЯ – СУУР-СЫЙЯАМЯЕ 44, ТАЛЛИНН, ХАРЬЮМАА

адрес Суур-Сыйяамяе 44, Таллинн, Харьюмаа
статус объекта реконструкция
проект 2004 г.
завершён частично
площадь нетто 1 101м²
SUUR-SÕJAMÄE RECONSTRUCTION |SUUR-SÕJAMÄE 44, TALLINN, HARJUMAA| РЕКОНСТРУКЦИЯ - СУУР-СЫЙЯАМЯЕ 44, ТАЛЛИНН, ХАРЬЮМАА